"Research is to see what everybody has seen and think what nobody has thought."  (Albert Szent-Györgyi)

Povzetek

Kreatin (Cr) je derivat aminokislin, ki se v večini nahaja v skeletnih mišicah in v svoji aktivni obliki kot fosfokreatin deluje kot pufer za hitro obnovo energijskih zalog pri mišični kontrakciji, omogoča transport visokoenergijskih fosfatov znotraj celic in hkrati regulira številne presnovne procese. Približno polovico dnevnih potreb po kreatinu lahko telo nadomesti z endogeno sintezo, preostanek pa je potrebno pridobiti iz prehrane, predvsem iz mesa in rib. Učinkovitost kreatina v obliki prehranskih dopolnil je bila prvič opisana v znanstveni literaturi leta 1992, njegovo praktično uporabno vrednost pa so potrdili atleti, ki so istega leta tekmovali na olimpijskih igrah v Barceloni. Danes velja kreatina za enega izmed najbolj preučevanih ergogenih športnih dodatkov; njegovo varnost in učinkovitost potrjujejo številne raziskave v znanstveni in medicinski literaturi. Kreatin ni primerno dopolnilo samo za športnike, temveč je lahko koristen za vse generacije, predvsem za starejšo populacijo, saj učinkovito vzdržuje raven celične energije. Namen tega prispevka je pregled znanstvene literature o farmakologiji, biokemiji in učinkovitosti ter varnosti jemanja kreatina kot enega izmed najbolj popularnih prehranskih dopolnil.

 

Zgodovinsko ozadje

Začetek raziskav o kreatinu sega v 19. stoletje, ko je francoski kemik Michel Eugène Chevreul leta 1832 odkril novo organsko spojino v mesu, ki jo je poimenoval "kreatin". Leta 1847 je nemški kemik Justus von Liebig, eden izmed začetnikov moderne prehranske znanosti, potrdil prisotnost kreatina kot komponente v živalski mišičnini in ga kemijsko identificiral kot metil gvanidinoocetno kislino. Bil je tudi prvi, ki je izdelal izdelal prehransko dopolnilo s kreatinom v koncentrirani obliki; njegov jušni mesni ekstrakt je vseboval okoli 8 % kreatina. V istem časovnem obdobju sta Heintz in Pettenkofer odkrila snov v urinu, ki so jo kasneje identificirali kot kreatinin. Korelacija med izločanjem kreatinina in mišično maso je kmalu po odkritju privedla do spekulacije, da izločeni kreatinin izvira neposredno iz kreatina, shranjenega v mišicah. V drugi polovici 19. stoletja in v začetku 20. stoletja je bil kreatin ena izmed najbolj študiranih snovi v prehrani. Pridobivali so ga bodisi iz svežega mesa, kar je bilo drago, bodisi iz urina, kar je bilo manj učinkovito, vendar ceneje. Leta 1926 je Alfred Chanutin objavil prvo raziskavo o dodajanju kreatina iz prehranskih virov, kot so sveže ribe in meso ter pokazal, da se kreatin lahko učinkovito absorbira skozi črevesje. Leta kasneje je bil odkrit fosfokreatin (PCr), leta 1934 pa še encim, ki omogoča pretvorbo kreatina v fosfokreatin, to je kreatin kinaza (CK).

Čeprav je že Macht leta 1923 opazil »koristni učinek« dodajanja kreatina na motorično kontrolo podgan, ki so tekale po labirintu, je bilo znanstvene literature o vplivu dopolnjevanja kreatina na vadbeno zmogljivost do 90. let prejšnjega stoletja, zelo malo. Seminalno delo, kjer so v dvojno slepi, s placebom kontrolirani raziskavi preučevali učinek vnosa kreatina iz prehranskih dopolnil, so objavili leta 1992. Roger Harris je s sodelavci pokazal, da dodajanje kreatina iz prehranskih dopolnil lahko poveča koncentracijo kreatina v skeletnih mišicah in da vadba poveča privzem kreatina iz prehranskih dopolnil. Istega leta sta britanska atleta Linford Christie in Sally Gunnel osvojila Olimp vsak v svoji disciplini na poletnih olimpijskih igrah v Barceloni. Oba sta javno povedala, da sta uživala kreatin v obliki dopolnil.

Kreatin tako velja za enega izmed tistih fenomenov na področju športne prehrane, kjer so športniki in atleti bili korak pred znanstveniki in tako je znanost o učinkovitosti kreatina pri športni zmogljivosti posledica empiričnih dokazov in ne teorije. Od leta 1992 sta sinergija znanstvenih publikacij o dopolnjevanju kreatina in pričevanja športnikov z olimpijskih iger v Barceloni sprožili razcvet tako na področju prodaje kreatina kakor tudi znanstvene raziskave o učinku kreatina pri športnikih. Danes velja kreatin za enega izmed najbolj raziskanih prehranskih dopolnil tako z vidika varnosti kot tudi biološke učinkovitosti, njegova uporabna vrednost pa presega športno populacijo, saj vedno več raziskav nakazuje pomembno funkcijo pri vzdrževanju kognitivne zmogljivosti in zdravja možganov, predvsem pri starejši populaciji.

 

 

Biološka vloga kreatina. Kaj je kreatin?

Kreatin (N-metil gvanidinoocetna kislina) je naravna spojina, ki vsebuje dušik in igra izjemno pomembno vlogo v procesu celične presnove (metabolizma). Čeprav vsebuje tako amino kakor tudi (karboksilno) kislino kot kemijsko funkcionalno skupino, z vidika biokemije ni aminokislina. Kreatin ni esencialna, pogojno esencialna ali neesencialna aminokislina, temveč je aminokislinski derivat, ki ga naš organizem sintetizira iz treh aminokislin: arginina, metionina in glicina. Zadnja stopnja sinteze poteka v jetrih in v manjši meri v trebušni slinavki, novejše raziskave pa poročajo tudi o tvorbi kreatina v možganih. Večina kreatina se transportira v skeletne mišice, kjer se nahaja približno 95% kreatina, preostali del pa najdemo v drugih tkivih, kot so srce, možgani in moda. V telesu odrasle osebe s telesno maso 70 kg je shranjenega okoli 120 g kreatina (120-130 mmol/kg suhe mišične mase) in od tega ga približno 1.7 % oz. 2 grama/dan telo sponatno pretvori v kreatinin in izloči skozi urin. Razgradnja kreatina v kreatinin je večja pri posameznikih z večjo mišično maso in posameznikih z večjo stopnjo telesne aktivnosti. Za vzdrževanje normalnih ravni kreatina v tkivih, predvsem v mišicah ga je potrebno stalno nadomeščati. Naše telo lahko samo tvori okoli 1 gram kreatina na dan, zato je preostanek potrebno dobiti iz hrane ali prehranskih dopolnil. Kreatin se nahaja izključno v hrani živalskega izvora, vendar ga ni največ v rdečem mesu, temveč v ribah, predvsem sledu (slaniku), lososu in sardelah. Zaradi tega ne preseneča dejstvo, da imajo vsejedci za okoli 20-30 % višje vsebnosti kreatina od vegetarijancev. Kuhanje ima minimalen vpliv na zmanjšanje vsebnosti kreatina s pretvorbo v kreatinin, medtem ko se kreatin v procesu prebave praktično ne razgradi kljub nizkemu pH v želodcu. Kadar zaužijemo kreatin iz prehranskih dopolnil ali iz prehrane v fizioloških koncentracijah, se praktično ves absorbira v krvni obtok in nato se preko prenašalnih beljakovin prenese v tkiva, okoli 90 % zaužitega kreatina se skladišči v skeletnih mišicah.

 

Tabela 1: Naravni prehranski viri kreatina

Živilo

Količina

Vsebnost kreatina [g]

Sled in sardela

225 g

2.0-4.0

Losos

225 g

1.5-2.5

Govedina (pusta)

225 g

1.5-2.5

Svinjina

225 g

1.5-2.5

Mleko (1 % mm)

250 mL

0.05

 

Kako kreatin deluje? Biokemija in presnova kreatina

Normalna presnova kreatina sestoji iz medsebojnega pretvarjanja 3 spojin: kreatina, kreatinina in fosfokreatina. Osnovna vloga kreatina (Cr) je tvorba fosfokreatina (PCr), ki deluje kot donor fosfata (Pi) za hitro obnovo adenozin trifosfata (ATP), medtem kot je kreatinin produkt razgradnje kreatina, ki se izloča skozi ledvice. V mišicah je približno 2/3 kreatina v obliki fosfokreatina, preostanek pa se nahaja v prosti obliki. Reakcije prenosa fosfatne skupine iz kreatina preko ATP na fosfokreatin (PCr) in obratno katalizirajo encimi kreatin kinaze (CK), kemijska reakcija pa se imenuje Lohmannova reakcija po nemškem fiziologu Ottu Lohmannu, ki je prvi pojasnil to presnovno pot.  Pleiotropni učinki kreatina v našem organizmu so tako večinoma povezani z delovanjem CK in PCr (tj. sistema CK/PCr). 

Slika 1: Glavna kemijska reakcija (Lohmannova reakcija), v katero je vključen kreatin preko sistema CK/PCr

Multidisciplinarne raziskave so ugotovile molekularne, celične, organske in somatske funkcije CK/PCr sistema, zlasti za celice in tkiva z visokim in hitro-spreminjajočim se nihanjem energije (npr. skeletne mišice, živčne celice, celice v semenski tekočini). Trenutno so poznani trije energijsko povezani fiziološki principi delovanja sistema CK/PCr:

(1) Takojšnji časovni energijski pufer,

(2) Prostorski energijski pufer ali znotrajcelični energijski transportni sistem (CK/PCr energetski krog),

(3) Metabolični regulator.

 

V prehodu od počitka do vadbe fosfokreatin zagotavlja hitro obnovo ATP z re-fosforilacijo ADP in deluje kot začasni pufer za vzdrževanje zadostne količine ATP, ki je za celico uporabna oblika energije. Tako kreatin preko fosfokreatina zagotavlja velik delež energije za prvih 6-8 s krčenja mišic, preden postanejo prevladujoči drugi energijski sistemi kot sta oksidativna fosforilacija in anaerobna glikoliza. Pri razgradnja PCr v Pi in kreatin preko CK se sprosti približno 10,3 kcal proste energije, ki se lahko uporabi za ponovno sintezo ATP iz ADP.

 

Tabela 2: Maksimalna hitrost resinteze ATP iz različnih virov v anaerobnem in aerobnem območju

Energijski sistem

Hitrost resinteze ATP

(mmol ATP/kg TT/sekundo)

Čas resinteze ATP

Oksidacija shranjenih maščob

1.0

> 2 uri

Oksidacija krvnih lipidov

1.0

ca. 90 minut

Oksidacija glikogena

2.8

nekaj minut

Glikoliza (oksidacija glukoze)

4.5

5-10 sekund

Kreatin fosfat (PCr)

9.0

takoj

Slika 2: Prispevki različnih energijskih presnovnih prispevkov v mišičah pri visoko-intenzivni vadbi

Zmožnost obnavljanja izčrpanih ravni ATP med stanji visokih energijskih potreb, kot je intenzivna vadba, ali v pogojih, kjer je tvorba energije bodisi okrnjena (npr. ishemija, hipoksija) ali nezadostna zaradi povečane potrebe (npr. mentalna utrujenost, nekatera bolezenska stanja), je pomembna za vzdrževanje celične homeostaze. Kot vemo, je razpoložljivost energije v obliki ATP kritična komponenta sposobnosti mišične kontrakcije in s tem glavna determinanta športne zmogljivosti. Fosfokreatin (PCr) omogoča hitro resintezo ATP v odsotnosti kisika in glukoze in tako so v celici zaloge energije, shranjene v obliki PCr do 10-krat večje kot so zaloge shranjenega ATP-ja.

Sistem CK/PCr igra tudi pomembno vlogo pri prenašanju znotrajcelične energije iz mitohondrijev v citosol, kjer je ATP takoj potreben za mišično kontrakcijo ali pa za druge funkcije v drugih tipih celic. Energijski prenos CK/PCr tako povezuje mesta tvorbe ATP (glikoliza in mitohondrijska oksidativna fosforilacija) z znotrajceličnimi mesti uporabe ATP (za delovanje encimov ATPaz).

 

 

Slika 3: Prenos visokoenergijski fosfatov znotraj celice preko CK/PCr energijskega transportnega sistema

 

Tretja funkcija sistema CK/PCr vključuje regulacijo presnovnih poti in celične bioenergetike. Delovanje sistema CK/PCr preprečuje dvig znotrajcelične koncentracije prostega ADP in protonov (vodikovih ionov, H+). Takšne spremembe v znotrajceličnem okolju, do katerih bi prišlo v odsotnosti sistema CK/PCr, aktivirajo različne celične proteine in encime, kar vodi do številnih škodljivih posledic. Med te posledice spadajo lokalna in globalna zakisanost celic ter deaktivacija celičnih ATP-az. PCr in Cr sta presnovno neaktivni spojini in kot taki ne interagirata ali vplivata na druge presnovne poti znotraj celice. To omogoča njuno kopičenje brez kakršnega koli vpliva na osnovno presnovo. Poleg tega sistem CK/PCr podpira vzdrževanje ustreznih razmerij ATP/ADP v bližini mest, kjer se ATP porablja in proizvaja, kar nato usklajuje tok visokoenergetskih fosfatov (preko Lohmannove reakcije) z energetskimi potrebami celice. Sistem CK/PCr posredno ureja tudi presnovne poti, vključene v glikogenolizo in glikolizo, preko kopičenja anorganskega fosfata, produkta hidrolize PCr.

 

Farmakokinetika kreatina. Katero obliko kreatina izbrati?

Najpogosteje preučevana oblika kreatina v literaturi je kreatin monohidrat. Farmakokinetika kreatina vključuje absorpcijo kreatina v kri, nato pa privzem v ciljno tkivo. Plazemske ravni kreatina običajno dosežejo maksimum po približno 60 minutah po peroralnem zaužitju kreatina v  monohidratni obliki. Kreatin je stabilen v trdni obliki, v vodni raztopini pa razpada v kreatinin zaradi intramolekularne ciklizacije. Pretvorbo v kreatinin katalizirata tudi nizek pH in višja temperatura. Razgradnja kreatina v kreatinin je tudi glavni razlog, da se kreatin prodaja v trdnih farmacevtskih oblikah bodisi kot prašek bodisi v obliki kapsul. Če boste kupili kreatin kot napitek v obliki raztopine ali boste kreatin sami raztopili in ga nekaj ur pustili stati, boste v večini namesto kreatina zaužili kratinin. To pa ne pomeni, da se kreatin v telesu razgradi v kreatinin med prebavnim procesom, saj je razpad kreatina pri zelo nizkem pH, kot je v našem želodcu minimalen (protonacija amino skupine v molekuli kreatina prepreči intramolekularno ciklizacijo). Zato je pretvorba kreatina v kreatinin v prebavnem traktu zanemarljiva ne glede na čas prehoda skozi prebavni trakt in absorpcija v krvi obtok je skoraj 100 %. Čeprav določeni proizvajalci prehranskih dopolnil s kreatinom trdijo, da naj bi bile njihove oblike kreatina manj razgradljive kot kreatin monohidrat in da zaradi tega bolje učinkujejo, trenutno niso podprte v znanstveni literaturi. Alternativne oblike kreatina, kot so kreatin citrat, kreatinski serumi, kreatin v obliki etilnega estra ali kreatin nitrat, nimajo klinično dokazanih prednosti v primerjavi s kreatin monohidratom.

Klinične raziskave s kreatinom. Ali kreatin sploh deluje?

 1. Del: Izboljšanje športne zmogljivosti

Klinične raziskave o kreatinu so se sprva osredotočale na vlogo kreatina na telesno zmogljivost, adaptacije (prilagoditve) na trening in varnost tako pri treniranih kakor tudi netreniranih zdravih posameznikih.  Izvedenih je bilo več sto raziskav o učinkih dopolnjevanja s kreatinom; rezultati teh študij pa so povzeti v številnih metaanalizah in sistematičnih pregledih literature. Večina podatkov močno podpira ugotovitve, da je dopolnjevanje s kreatinom koristno, zlasti pri povečanju moči, visoko-intenzivnih anaerobnih športih (še posebej, kadar so izvedene v ponavljajočem se, prekinitvenem načinu), povečanju mišične mase ter okrevanju po vadbi. Dopolnjevanje s kreatinom poveča ravni kreatina in fosfokreatina v mišicah ter posledično izboljša zmogljivost akutnih vadb ter izboljša adaptacije na trening. Ti prilagoditveni procesi športnikom omogočajo večji obseg dela med posameznimi serijami nizov ali šprintov, kar lahko privede do povečanje moči, mišične mase in/ali uspešnosti zaradi izboljšanja kakovosti treninga.

Vpliv kreatina na športno zmogljivost v vzdržljivostnih športih je manj jasen in trenutni dokazi kažejo, da za trenirano populacijo nima učinka kot ergogeni dodatek. Vendar ne smemo pozabiti, da ima kreatin številne druge koristi v presnovnih procesih, ki lahko podprejo adaptacijo in regeneracijo po treninški obremenitvi, zato lahko koristi tudi  vzdržljivostnim športnikom.

Čeprav je bila večina raziskav narejenih na moški populaciji, so ergogene učinke kreatina opazili tudi pri ženski populaciji, najstnikih, mlajših odraslih in starejših posameznikih, izboljšanje zmogljivosti pa je znašalo med 10 in 20 %. Potrebno je še izpostaviti, da se 20-30 % populacije ne odziva na povečanje kreatina v mišicah in pri teh posameznikih je seveda jemanje kreatina neučinkovito. Točnih razlogov ne poznamo, vendar raziskave kažejo, da se na dodajanje kreatina bolje odzivajo posamezniki, ki imajo nižje začetne koncentracije kreatina in fosfokreatina in tisti, ki imajo višji odstotek mišičnih vlaken tipa 2.

Mednarodna zveza za športno prehrano (ISSN), Ameriški kolidž za športno medicino ter Ameriško in kanadsko združenje dietetikov so po natančnem pregledu znanstvene literature zaključili, da je kreatin "najučinkovitejše ergogeno prehransko dopolnilo, ki je trenutno na voljo športnikom, z namenom povečanja zmogljivosti visoko-intenzivne vadbe in pridobivanje mišične mase med treningom". Tako obstaja močan znanstveni konsenz, da je kreatin varen in učinkovit ergogeni dodatek tako za športnike kot tudi posameznike, ki so na začetku rekreativnega športnega in zdravstvenega udejstvovanja.

 

Potencialne ergogene koristi dopolnjevanja s kreatinom:

 • Povečana zmogljivost pri enkratnih in ponavljajočih se šprintih
 • Povečan volumen obremenitve med serijami maksimalnih mišičnih kontrakcij
 • Povečana mišična masa in adaptacije moči med treningom
 • Izboljšana sinteza glikogena
 • Povečan anaerobni prag
 • Mogoče izboljšanje aerobne zmogljivosti prek večjega transporta ATP iz mitohondrijev
 • Povečana delovna zmogljivost
 • Izboljšano okrevanje
 • Večja toleranca do treninga

 

 1. del: Koristi jemanja kreatina za splošno zdravje

Koristi dopolnjevanja s kreatin monohidratom presegajo povečanje ravni mišičnega kreatina in fosfokreatina ter s tem izboljšanja zmogljivosti visokointenzivnih vaj in prilagoditev na trening. Raziskave so jasno pokazale več koristi za zdravje in/ali potencialne terapevtske koristi pri staranju in v kliničnih populacijah, ki bi lahko imeli korist od povečanja ravni kreatina in fosfokreatina, predvsem v možganih. Čeprav so potrebne dodatne raziskave za nadaljnje raziskovanje zdravstvenih in morebitnih terapevtskih koristi dopolnjevanja s kreatinom, na podlagi razpoložljivih dokazov lahko zaključimo, da dopolnjevanje s kreatinom lahko poveča razpoložljivost celične energije in podpira splošno zdravje, telesno pripravljenost in dobro počutje skozi celotno življenje.

 

Kako jemati kreatin?

Obstajata dva načina za povečanje zalog mišičnega kreatina, izbira pa je odvisna od večih faktorjev, v prvi vrsti od časa, v katerem želimo maksimalno zvišati mišini kreatin in fosfokreatin. Potrebno je tudi omeniti, da višje koncentracije lahko povečajo stres na prebavila, zato je potrebno titrirati doze v skaldu z individualno toleranco. Najhitrejši način za povečanje zalog kreatina v mišicah je dodajanje 5 g kreatin monohidrata (oz. 0.3 g/kg telesne mase) štirikrat dnevno v obdobju 5-7 dni. Za povišanje koncentracij kreatina v možganih, terapiji pri dodajanju kreatina zaradi genetskih vzrokov ali bolezni so te količine običajno višje in potreben je posvet z medicinsko usposobljenim osebjem in strokovnjaki. Ko so zaloge kreatina v mišicah popolnoma nasičene, jih je možno vzdrževati z zaužitjem 3-5 g/dan, čeprav nekatere študije kažejo, da bi večji športniki z več mišične mase morali zaužiti tudi več, okoli 5-10 g/dan. Raziskave so tudi pokazale, da jemanje kreatina skupaj z ogljikovimi hidrati ali ogljikovimi hidrati in beljakovinami bolj dosledno spodbuja večje zadrževanje kreatina in obenem akutno izboljša zapolnitev glikogena v mišicah po dolgotrajni vadbi.

Alternativni protokol dopolnjevanja s kreatinom je redno uživanje 3 g/dan. Ta metoda omogoča bolj postopno povečanje vsebnosti kreatina v mišicah v primerjavi s hitrim nalaganjem in ima lahko zato v teoriji manjši vpliv na uspešnost vadbe in/ali adaptacijo na vadbo, dokler zaloge kreatina niso popolnoma nasičene. Raziskave so pokazale, da je po povečanju zalog kreatina v mišicah običajno potrebno 4-6 tednov, da se te vrnejo na začetne vrednosti. Za splošno zdravje se priporoča zaužitje približno 3 g/dan iz prehrane oziroma prehranskih dopolnil, slednje je priporočljivo predvsem pri starejših posameznikih. Prav tako je dopolnjevanje s kreatinom priporočljivo za vegetarijance in ljudi, ki ne uživajo dovolj mesa in rib.

 

Ali je uporaba kreatina varna?

Dopolnjevanje s kreatinom monohidratom ni le učinkovito, temveč je tudi varno in obstajajo številni znanstveni dokazi o terapevtskih koristih jemanja kreatina tako pri zdravih in bolnih populacijah vse od dojenčkov do starostnikov. Ni prepričljivih znanstvenih dokazov, da bi kratkotrajna ali dolgotrajna uporaba kreatin monohidrata (do 30 g/dan v obdobju 5 let) imela škodljive učinke pri sicer zdravih posameznikih ali pri kliničnih populacijah, ki bi lahko imeli koristi od dopolnjevanja s kreatinom. Uživanje kreatina iz prehranskih dopolnil ne zavira endogene sinteze kreatina, zato je bojazen, bi ravni kreatina v mišicah padle pod začetno raven po prenehanju dopolnjevanja s kreatinom, odveč. Slednje je znano pri uživanje anabolnih steroidov, vendar kreatin ni steroid, kar je že razvidno iz kemijske formule.  Jemanje kreatina tudi niti nima učinka na povečanje testosterona ali na izpadanje las.

 

Zaključek:

Kreatin ostaja eden redkih prehranskih dopolnil, glede katerega raziskave dosledno kažejo na ergogene koristi za športnike. Koristi jemanja kreatina pa presegajo samo športno populacijo in vedno več raziskav nakazuje zdravstvene in morebitne terapevtske koristi dopolnjevanja s kreatinom za podporo splošnemu zdravju in dobremu počutju skozi celotno življenje. Obstajajo močni znanstveni dokazi, da jemanje kreatina v obliki prehranskih dopolnil ni samo učinkovito, temveč tudi varno, zato anekdote, mnenja in dezinformacije, ki jih prebiremo na internetu, v tabloidih ali v slabo zasnovanih raziskavah služijo le za vzdrževanje mitov in zavajanja javnosti. Še več, glede na vse znane koristi in ugoden varnostni profil dopolnjevanja s kreatinom, ki so poročane v znanstveni in medicinski literaturi, lahko vsi zakonodajni organi in športne organizacije, ki omejujejo in odvračajo populacijo od uporabe kreatina, izpostavljajo športnike večjemu tveganju. Slednje je še posebej izrazito zlasti v kontaktnih športih, kjer obstaja tveganje za poškodbe glave in/ali nevrološke poškodbe, kjer je uporaba kreatina terapevtska. To vključuje tudi otroke in mladostnike, ki sodelujejo v športnih panogah, ki jih izpostavljajo tveganju za poškodbe glave in živčnega sistema. Prav tako je uživanje kreatina varno, učinkovito in priporočljivo za atlete vseh starosti in v vseh atletskih disciplinah, saj poveča zmogljivost anaerobne vadbe, skrajša čas okrevanja med serijami vadbe in izboljša regeneracijo. Kreatin je tako eden izmed redkih »belih praškov«, ki se ga splača imeti praktično v vsakem gospodinjstvu. 

 

LITERATURA:

 

 1. Creatine History: Discovery and First Trials with Creatine Supplementation | Creatine For Health. https://creatineforhealth.com/creatine-history/
 2. Alfred Chanutin B. A study of the effect of creatine on growth and its distribution in the tissues of normal rats.
 3. Harris RC, Soderlund K, Hultman E. Elevation of creatine in resting and exercised muscle of normal subjects by creatine supplementation. Clin Sci (Lond). 1992;83:367–74.
 4. Tarnopolsky MA. Caffeine and creatine use in sport. Ann Nutr Metab. 2010;57 Suppl 2:1–8.
 5. Turner CE, Gant N. The Biochemistry of Creatine. Magnetic Resonance Spectroscopy: Tools for Neuroscience Research and Emerging Clinical Applications. 2014;91–103.
 6. Wallimann T, Tokarska-Schlattner M, Schlattner U. The creatine kinase system and pleiotropic effects of creatine. Amino Acids. 2011;40:1271.
 7. Hargreaves M, Spriet LL. Skeletal muscle energy metabolism during exercise. Nature Metabolism 2020 2:9. 2020;2:817–28.
 8. Kreider RB, Kalman DS, Antonio J, et al. International Society of Sports Nutrition position stand: safety and efficacy of creatine supplementation in exercise, sport, and medicine. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2017 14:1. 2017;14:1–18.
 9. Roberts PA, Fox J, Peirce N, et al. Creatine ingestion augments dietary carbohydrate mediated muscle glycogen supercompensation during the initial 24 h of recovery following prolonged exhaustive exercise in humans. Amino Acids. 2016;48:1831.
 10. Syrotuik DG, Bell GJ. Acute creatine monohydrate supplementation: a descriptive physiological profile of responders vs. nonresponders. J Strength Cond Res. 2004;18:610–7.
 11. Antonio J, Candow DG, Forbes SC, et al. Common questions and misconceptions about creatine supplementation: what does the scientific evidence really show? J Int Soc Sports Nutr. 2021;18. doi: 10.1186/s12970-021-00412-w
 12. Kreider RB, Stout JR. Creatine in Health and Disease. Nutrients. 2021;13:1–28.
 13. Kreider RB, Jäger R, Purpura M. Bioavailability, Efficacy, Safety, and Regulatory Status of Creatine and Related Compounds: A Critical Review. Nutrients. 2022;14. doi: 10.3390/NU14051035